top of page
  • รูปภาพนักเขียนKp-Clear Blog Team

เป็นขนคุดก็มีข้อดีนะเออ#เป็นขนคุดก็มีข้อดีนะเออ


ใครบอกว่าเป็นขนคุด (แบบเป็นเอง -พันธกรรม) ถือเป็นความโชคร้าย Kp-clear ก็คงไม่บอกว่าโชคดี แต่ในความโชคร้ายนั้นยังมีความดีอยู่บ้างเหมือนกัน เราก็ไปมองความดีจะได้ไม่เครียดครับ


ทั้งนี้มีงานวิจัยสนับสนุนว่าคนที่มีอาการขนคุดนั้น จะมีอาการสิวหรือความรุนแรงของอาการสิวน้อยกว่าคนอื่นๆ โดยงานวิจัยนี้ตีพิม์ในปี 2014 ซึ่งทีมวิจัยได้ทำการศึกษาในคนไข้ 158 คน เป็นผู้หญิงร้อยละ 66 ผู้ชายร้อยละ 34 ในช่วงอายุ 14-35 ปี

คนพบว่าความรุนแรงของอาการขนคุดนั้นแปรผกผันการความรุนแรงของปัญหาสิว


แน่นอนว่างานวจัยเดียวยังคงสรุปไม่ได้แน่ๆ และยังไม่ทราบสาเหตุชัดๆ แต่แอดมินก็เชื่อว่ามีแนวโน้มก็เป็นไปทางข้อสรุปของงานวิจัยนี้ อยากให้คนที่เป็นชนคุดแบบพันธกรรมไม่ได้ต้องไปกังวลกับมัน ใช้ kp-clear คุมอาการ แล้วใช้ชีวิตอย่างมั่นใจครับ


Ref: https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20142399

Comments


bottom of page