top of page
  • รูปภาพนักเขียนKp-Clear Blog Team

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างไรไม่ให้พัง#เก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างไรไม่ให้พัง ครีมหรือโลชั่นเกิดจากการผสมผสานของน้ำและน้ำมันโดยมีตัวประสาน (emulsifier) เป็นองค์ประกอบหลัก และมีการเติมสารออกฤทธิ์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยปกติการพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์จะได้รับการทดลองความคงตัวที่สภาวะต่างๆ เช่น การแช่ในอุณหภูมิต่ำ (-20 C) สลับกับการเก็บในที่อุณหภูมิสูง (45 C) หลายๆ รอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ลักษณะทางกายภาพ (สภาพเนื้อสัมผัส สี กลิ่น) ของผลิตภัณฑ์ยังคงเดิมในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกวางขายอยู่บนชั้นอย่างน้อย 2 ปี อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์หลายชนิดถูกพัฒนาให้มีความบางเบา และมีเนื้อสัมผัสพิเศษ อาจไม่สามารถทนทานต่อการทดลองแบบสุดขั้วนี้ได้ #อย่าตากแดด #อย่าเก็บในรถ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะถูกแนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (25-30 C) และหลีกเลี่ยงแสงแดด ในขณะที่อุณหภูมิในประเทศไทยบางครั้งอาจสูงถึง 40 C ดังนั้นการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ควรมั่นใจว่าในระหว่างวันจะไม่มีการผันผวนของอุณหภูมิ หลีกเลี่ยงการเก็บในบริเวณที่มีการกักเก็บความร้อนระหว่างวัน เช่น ในห้องที่แสงแดดส่อง ภายในรถยนต์ บนหลังตู้เย็น หรืออุปกรณ์ทำความร้อน ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ถูกความร้อนมักจะเกิดการแยกส่วนของน้ำและน้ำมันออกจากกัน แม้จะไม่เป็นอันตราย แต่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่น่าใช้และสารสำคัญอาจหมดฤทธิ์ลงโดยเฉพาะสารสำคัญประเภทวิตามิน #ไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้ อย่างไรก็ตามการเก็บผลิตภัณฑ์ในตู้เย็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ ครีมและโลชั่นโดยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบ่อยๆ จะส่งผลให้น้ำและน้ำมันแยกชั้นออกมาได้เช่นกัน #สรุป โดยสรุปจึงควรเก็บเครื่องสำอางในอุณหูภูมิห้อง (25-30 C) ในบริเวณที่ไม่มีการผันผวนของอุณหภูมิมากนัก และไม่โดนแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงการเก็บในบริเวณที่อุณหภูมิและความชื้นสูง #เคพีเคลียร์ สำหรับผลิตภัณฑ์แก้ไขปัญหาขนคุดเคพีเคลียร์ ถึงแม้ผ่านการทดสอบให้มีความคงตัวตามมาตรฐานแล้ว ก็ไม่สามารถทนความร้อนของงแดดเมืองไทยอยู่ดี ฉะนั้นควรเลี่ยงการเก็บในที่โดนแดดจัดๆเช่นในรถ(ซึ่งอาจร้อนถึง 60องศา) หรือการวางตากแดดครับ 


bottom of page