top of page

ประกาศปรับปรุงเพคเกจจิ้ง Kp-Clear WASH

เนื่องจากมีสินค้าบางส่วนในล๊อคที่ผ่านมา มีปัญหาสบู่เหลวไหลซึมเนื่องจากแรงกระแทกระหว่างการจัดส่ง ทางบริษัทมิได้นิ่งนอนใจ และในล๊อตล่าสุด ได้ปรับเกรดพลาสติกของตัวขวด และทำให้ตัวขวดหนาขึ้นซึ่งมีผลให้ตัวขวดเตี้ยลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าล๊อตที่แล้ว รวมถึงเพิ่มจุกพลาสติกด้านใน(ฝาใน) เพื่อให้สินค้ารับแรงกระแทกระหว่างขนส่งได้มากขึ้นโดยไม่เสียหาย

บริษัท ไฟโตแอคทีฟแลบบอราทอรี จำกัด มีความุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน ไม่เพียงการปรับปรุงแพคเกจครั้งนี้เท่านั้น เรามองว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเป้าหมายของบริษัท ในอนาคตก็จะมีการปรับทั้งแพคเกจและการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม

Slide2.JPG

ทดลองเพิ่มฝาใน ป้องกันกันหกรั่วไหลจากการกระแทกระหว่างการขนส่ง

Slide1.JPG

เปลี่ยนประเภทพลาสติกตัวขวด ทำให้ขนาดขวดขายขึ้นเล็กน้อย และส่วนสูงลดลงเล็กน้อย

bottom of page