top of page

วิธีการโอน

กรณีสั่งสินค้าจ่ายเงินโดยวิธีการโอน ให้กดสั่งสินค้าให้เสร็จ จากนั้นสามารถโอนเงินได้ภายใน 7 วัน

กรุณาโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บจ. ไฟโตแอคทีฟ แลบบอราทอรี หมายเลขบัญชี 677-0-19445-1

  • ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ไฟโตแอคทีฟ แลบบอราทอรี หมายเลขบัญชี 013-1-41070-0

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ไฟโตแอคทีฟ แลบบอราทอรี จำกัด หมายเลขบัญชี 603-273948-5

จากนั้นแจ้งโอนได้ที่เมนู แจ้งโอนในหน้าเว็บไซท์ หรือทางหน้าต่างข้อความเฟสบุคหรือไลน์ของ Kp-clear โดยแจ้งหมายเลข order ID พร้อมด้วยวันเวลาโอนเงิน นอกจากการกรอกฟอร์มโอนเงินด้านล่างนี้แล้ว ยังสามารถแจ้งโอนทาง LINE หรือ Facebook ได้เช่นกันครับ

bottom of page