top of page
  • รูปภาพนักเขียนKp-Clear Blog Team

มาสังเกตุลักษณะของอาการขนคุดกันเถอะ


โพสนี้อาจจะสยองซักเล็กน้อย แต่เพื่อเป็นความรู้ (เข้าสู่โหมดวิชาการ) เราก็ต้องมาดูกันหน่อย อาการขนคุด (keratosis pilaris) เกิดขึ้นได้หลายลักษณะ และมีอาการหลายแบบขึ้นอยู่กับตัวบุคคล วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คือดูจากตัวอย่างภาพ ตัวอย่างภาพนี้อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของอาการขนคุด

#ขนคุด #อาการ #สังเกตุ #รูป

bottom of page