top of page
  • รูปภาพนักเขียนKp-Clear Blog Team

รู้จักเครื่องสำอางประเภทผลัดผิว: กับเรื่องไม่ลับที่คนขายมักไม่บอก


(ตอนที่ 1: Keratosis Pilaris กับ สารช่วยในการผลัดเซลล์ผิว)


อาการขนคุดหรือ KP เป็นอาการที่เซลล์ผิวหนังมีการสังเคราะห์โปรตีนเคราตินออกมาปกคลุมเป็นชั้นหนากว่าปกติ ดังนั้นจึงเกิดลักษณะที่ไม่เรียบและอาจมีการอุดตันร่วมด้วย สารผลัดเซลล์ผิว (Exfloliating agent) จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรเทาอาการ KP โดยส่งเสริมการสลายเคราติน (Keratolytic) ให้อ่อนนุ่มและหลุดออกง่าย ซึ่งได้แก่:

  • Alpha hydroxy acids (AHA) เช่น กรดแลกติก กรดไกลโคลิก และกรดซิตริก

  • Beta hydroxy acids (BHA) เช่น กรดซาลิไซลิก และกรดเบนโซอิก

การทำงานเพื่อส่งเสริมการผลัดเซลล์ผิวของกรดทั้งสองกลุ่มนี้ จะขึ้นกับความเข้มข้น และค่า pH โดย AHA จะช่วยผลัดเซลล์ผิวได้เมื่อมีความเข้มข้นมากกว่า 10% ขึ้นไป ในขณะที่ BHA จะช่วยผลัดเซลล์ผิวได้เมื่อมีความเข้มข้นมากกว่า 2% ขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม เราจะดูแต่ปริมาณของสารเหล่านี้อย่างเดียวไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่คนขายมักไม่ค่อยอธิบายกับผู้บริโภค คือ กรดทั้งสองกลุ่มจะทำงานได้ดีเมื่อสภาพค่า pH ของสารละลายมีค่าต่ำ (pH 3.5-4.5) และเมื่อผลิตภัณฑ์มีค่า pH สูงขึ้นมากกว่า 4.5 ขึ้นไป ประสิทธิภาพการทำงานของกรดจะยิ่งลดลง และไม่เหลือประสิทธิภาพเลยเมื่อค่า pH สูงกว่า 7

ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ AHA หรือ BHA จะต้องพิจารณาความเหมาะสมเช่น การใช้สบู่ก้อนปกติที่ผสม AHA หรือ BHA ซึ่งสบู่ก้อนโดยทั่วไปมีค่า pH 8-9 แน่นอนว่ากรดที่เป็นส่วนผสมในสบู่นั้นย่อมไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ ผู้บริโภคจึงควรเลือกสบู่เหลวที่มีการปรับค่า pH ระหว่าง 3.5-4.5 ซึ่งจะเป็นเท่าไรนั้นขึ้นกับเทคนิคของทางผู้ผลิต หลักการนี้สามารถนำไปใช้พิจารณาเลือกโลชั่นหรือเครื่องสำอางอื่นที่ผสม AHA หรือ BHA ด้วย

ในตอนต่อไปจะกล่าวถึง การทำงานของสารช่วยผลัดเซลล์ผิวประเภทที่ไม่ใช่กรด


bottom of page