top of page
  • รูปภาพนักเขียนKp-Clear Blog Team

มีคนไทยเป็นขนคุดเยอะขนาดไหน


Mayo Clinic แจ้งว่าจากการสำรวจ ประชากรกว่า 50-80% ในช่วงวัยรุ่นเป็น และ 30-50% ของประชากรในวัยผู้ใหญ่เป็น

อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวแม้มีความน่าเชื่อถือ แต่เป็นการสำรวจในประเทศตะวันตก ซึ่งประชากรมีความหลากหลาย และอาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างจากไทย


ผลสำรวจที่ในโพสนี้จัดทำแบบง่ายๆโดยไม่ได้แจ้งชื่อ Kp-Clear ต่อผู้ทำการสำรวจแต่อย่างใด ถึงแม้จะไม่สามารถเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์ของประชากรไทยได้ แต่ก็พอให้เห็นภาพคร่าวๆ ว่าคนไทยจำนวนมากยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็น จนกว่าจะมีตัวอย่างรูปให้ดูว่าขนคุดเป็นอย่างไร จำนวนไม่น้อยยังนึกว่าเป็นผื่นแพ้หรือเป็นสิวอยู่

จำนวนผู้มีอาการขนคุดโดยรวมแม้ว่ายังอยู่ในช่วงเดียวกับที่รายงานโดยมาโยคลินิค แต่อยู่ในช่วงค่อนข้างต่ำกว่าเล็กน้อย ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่สภาพอากาศไทยร้อนชื้น ทำให้อาการไม่แสดงอย่างรุนแรง (แต่ก็อยู่ในห้องแอร์แห้งๆกันไม่น้อย) และการที่คนไทยผิวค่อนข้างคล้ำ ทำให้เห็นไม่ชัดเจนจนกว่าจะได้สัมผัสผิว

คนจำนวนมากเข้าใจผิดหรือไม่รู้ ทำให้ต้องกัววลกับสภาพผิวไปตลอด เมื่อคุณทราบแล้วก็อย่าลืมบอกให้คนที่คุณรักรู้ว่าเขาเป็นขนคุด(ถ้าเขาเป็น) จะได้ดูแลอย่างถูกวิธีนะครับ


bottom of page